Cherry Plum - Kerspruim

€ 0,00
  • Voor als je heel erg gespannen en overgevoelig bent
  • Het gevoel van op het randje van een zenuwinzinking te staan
  • Bijna alsof je een vulkaan bent die ieder moment uit kan barsten 
  • Of zelfs zwaar depressief en bang om de zelfbeheersing te verliezen
  • Voor kinderen die met hun hoofd tegen de muur bonken - snel driftig  zijn- bedplassen - schreeuwbuien - onbeheerst gedrag - zelfmoordgedachten (puberteit)

    Potentie: Het uitstralen van rust, innerlijke kalmte en spontaniteit. In staat zijn in alle redelijkheid te denken en handelen. De mentale kracht om in moeilijke situaties de zelf- beheersing te bewaren