Red Chestnut - Rode Kastanje

€ 0,00
  • Voor wanneer je angstig en overbezorgd bent bijvoorbeeld dat er iets gebeurt met degenen die je lief en dierbaar zijn en je jezelf daarmee kwelt. 
  • Steeds waarschuwen en bezorgd zijn kan voor jou een teken van liefde zijn maar verstikkend werken op degene die het betreft, en juist voor afstand zorgen, ook binnen je liefdesrelatie
  • Door je te afhankelijk en kwetsbaar op te stellen kan je je eigen ontwikkeling uit het oog verliezen
  • Voor het te bezorgde kind dat bang is dat er iets met zijn ouders gebeuren kan of overdreven beschermend is voor zijn broertje of zusje. Door zich steeds zorgen te maken over de mensen om hem heen kan een kind zich erg ongelukkig en ook onveilig voelen.

    Potentie: Vanuit medeleven kunnen zorgen voor anderen, zonder de angst of overbezorgdheid. Op verzoek wordt graag hulp verleend maar die wordt niet opgedrongen.